Skip to content

Jak rozliczyć VAT dla wyrobów medycznych?

Spis treści

W związku z zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi stawki podatku od towarów i usług (VAT) na wyroby medyczne, Krajowa Izba Skarbowa wydała komunikat w sprawie stawek VAT na wyroby medyczne, z uwzględnieniem obecnego okresu przejściowego.

W dokumencie wyjaśniono, że od 1 stycznia 2021 r. konieczne jest naliczanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 10% od sprzedaży wyrobów medycznych. Nowe przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 maja 2019 roku i będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Jest jednak pewien wyjątek: do 31 grudnia 2020 roku firmy będą mogły naliczać 5% stawkę VAT od sprzedaży wyrobów medycznych. W tym okresie obowiązuje bowiem okres przejściowy, w którym przedsiębiorcy nie mogą zmieniać cen sprzedaży w stosunku do tych ustalonych przed 1 stycznia 2021 roku.

Stawką 8% podatku od towarów i usług objęte są również:

– Wyroby medyczne, o których mowa w poz. 13 załącznika nr 3 do ustawy w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) – do dnia 27 maja 2025 r;

– Usługi naprawy i konserwacji wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565), dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z niniejszą ustawą.

W celu skrócenia czasu oczekiwania na WIS Krajowa Informacja Skarbowa prosi o zamieszczenie we wniosku WIS następujących informacji:

– Wskazanie, jaką rolę pełni wnioskodawca w łańcuchu dostaw (np. wytwórca, importer lub dystrybutor).

– Wskazanie, kiedy towary zostały wprowadzone do obrotu (data produkcji dla wyrobów medycznych lub data importu dla wyrobów medycznych IVD)

W przypadku zaangażowania podmiotów innych niż producenci/importerzy należy dołączyć fakturę za pierwszą sprzedaż przez jej producenta lub importera.

3 komentarze

 1. Bartek
  13 lipca 2022 @ 15:32

  Uznałem te informacje za przydatne!

  Myślę, że wiele się z nich nauczę.

 2. Hela
  13 lipca 2022 @ 15:33

  Super, cieszę się, że są takie informacje na temat rozliczania VAT.

  Chciałabym uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat i jak to można wykorzystać w praktyce.

 3. Jarek
  13 lipca 2022 @ 15:49

  Super są te przepisy podatkowe brawo dla skarbówki.

  Rząd wydał nowy zestaw przepisów podatkowych, które zdaniem wielu osób mogą mieć duży wpływ na ich finanse.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Bartek
  13 lipca 2022 @ 15:32

  Uznałem te informacje za przydatne!

  Myślę, że wiele się z nich nauczę.

 2. Hela
  13 lipca 2022 @ 15:33

  Super, cieszę się, że są takie informacje na temat rozliczania VAT.

  Chciałabym uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat i jak to można wykorzystać w praktyce.

 3. Jarek
  13 lipca 2022 @ 15:49

  Super są te przepisy podatkowe brawo dla skarbówki.

  Rząd wydał nowy zestaw przepisów podatkowych, które zdaniem wielu osób mogą mieć duży wpływ na ich finanse.

Dodaj komentarz