Skip to content

Ważny obowiązek o którym przypomina ZUS

Spis treści

Od 1 lipca zmieniła się zasada pobierania zaliczek na podatek. Osoby pracujące i pobierające świadczenia powinny sprawdzić, czy opłaca im się, aby ZUS nie pomniejszał ich zaliczek na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrąca zaliczki na podatek od wypłacanych świadczeń – o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która obecnie wynosi 300 zł miesięcznie. Świadczenia, o których mowa to renty krajowe, świadczenia przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty strukturalne, renty socjalne czy rodzicielskie świadczenia dodatkowe.

Uchylono również tzw. mechanizm rolowania zaliczek podatkowych, który obowiązywał do 30 czerwca i pozwalał na pobranie zaliczki obliczonej według zasad z 2021 roku.

Mechanizm ten pozwalał podatnikom, którzy mieli zaliczkę obliczoną według zasad z 2021 r., na zwrot różnicy między tą kwotą a tym, co zapłaciliby, gdyby od 1 stycznia płacili podatki według nowego systemu.

Po obniżeniu stawki podatku mechanizm ten nie ma już uzasadnienia.

Wnioski o nieodliczenie 1/12 odliczenia podatkowego składają przede wszystkim osoby, które oprócz emerytury lub renty mają inne źródła dochodów, takie jak świadczenia z KRUS, zatrudnienie na pełen etat lub działalność gospodarczą opodatkowaną zgodnie z ustawą wielkość podatku. Złożenie w takiej sytuacji ograniczyłoby wykorzystanie kwoty zwolnionej za dany rok do kwoty odliczonej z jednego źródła dochodu, co uniemożliwiłoby lub ograniczyło dopłaty do rocznego zeznania podatkowego. Na początku roku część beneficjentów złożyła wniosek o niewnioskowanie o obniżenie podatku o 1/12. Od 1 lipca zmieniły się zasady poboru przed opodatkowaniem. Niższa stawka podatku w pierwszym progu wynosi teraz 12%. Zamiast 17% miesięczna kwota potrącenia wynosi 300 zł zamiast 425 zł.

3 komentarze

 1. Heniek
  19 sierpnia 2022 @ 15:04

  Uważam, że to co robi ZUS nie jest najlepszą metodą, bo odstrasza zdecydowaną większość ludzi. Efektem tego jest to, że nie są oni przychylni tej instytucji.

 2. Marek
  19 sierpnia 2022 @ 15:05

  Sądzę, że celem tego artykułu jest zbadanie skuteczności ZUS jako narzędzia planowania emerytalnego. Uważam, że choć może on służyć jako użyteczny plan awaryjny dla niektórych, nie powinien być traktowany jako główne źródło dochodu w okresie emerytalnym.

 3. Danuta
  19 sierpnia 2022 @ 15:07

  Ja myślę, że ZUS nie wykonuje dobrej roboty w zakresie informowania społeczeństwa o tym, co robi i dlaczego jest to ważne. Jest to szczególnie istotne, gdy chodzi o komunikację z młodymi ludźmi, którzy częściej niż starsze pokolenia są sceptycznie nastawieni do tej instytucji ubezpieczeń.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Heniek
  19 sierpnia 2022 @ 15:04

  Uważam, że to co robi ZUS nie jest najlepszą metodą, bo odstrasza zdecydowaną większość ludzi. Efektem tego jest to, że nie są oni przychylni tej instytucji.

 2. Marek
  19 sierpnia 2022 @ 15:05

  Sądzę, że celem tego artykułu jest zbadanie skuteczności ZUS jako narzędzia planowania emerytalnego. Uważam, że choć może on służyć jako użyteczny plan awaryjny dla niektórych, nie powinien być traktowany jako główne źródło dochodu w okresie emerytalnym.

 3. Danuta
  19 sierpnia 2022 @ 15:07

  Ja myślę, że ZUS nie wykonuje dobrej roboty w zakresie informowania społeczeństwa o tym, co robi i dlaczego jest to ważne. Jest to szczególnie istotne, gdy chodzi o komunikację z młodymi ludźmi, którzy częściej niż starsze pokolenia są sceptycznie nastawieni do tej instytucji ubezpieczeń.

Dodaj komentarz