Kontakt
Prezes Zarządu
Anna Bednarek
34-340 Jeleśnia,
ul.Babiogórska 72
Tel. 33 863 60 03;
kom. 602 713 551
best_proeko@o2.pl

Wiceprezes Zarządu
Danuta Brańka
34-340 Jeleśnia,
ul. Plebańska 8
Tel. kom. 883 421 142
 
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
 
Strona Główna
O NAS


“Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia! Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych!” (Jan Paweł II, Zamość, 1999).


To wołanie stało się mottem działalności powstałego w 2002 roku Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i OD 2008 ROKU status organizacji pożytku publicznego. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba stowarzyszenia znajduje się w jednym z gospodarstw ekologicznych w Jeleśni w powiecie żywieckim, województwie śląskim. W realizacji swoich celów statutowych stowarzyszenie może działać także poza granicami Polski. Prowadzi działalność, której celem jest zrównoważony i harmonijny rozwój obszarów wiejskich, oparty na poszanowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego, ochronie środowiska naturalnego i jego bioróżnorodności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • podejmowanie, prowadzenie, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie różnorodnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa ekologicznego i turystyki zrównoważonej w kontekście procesów integracyjnych z Unią Europejską,
  • promowanie tradycyjnych i przyjaznych dla przyrody form gospodarowania na wsi, służących poprawie życia mieszkańców obszarów wiejskich,
  • promowanie postaw eko-obywatelskich mogących przyczynić się do zwiększenia udziału społeczności lokalnej w decydowaniu o kierunkach rozwoju, poprawie warunków ekonomicznych i społecznych na obszarach wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
  • organizowanie wzajemnej pomocy właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych, promocji producentów tradycyjnych, wyrobów ekologicznych i regionalnych,
  • wspieranie działań służących szczególnie poprawie jakości produktów i usług, transferowi fachowej wiedzy, umiejętności i technologii, uzyskiwaniu krajowych i międzynarodowych certyfikatów oraz poprawie marketingu i dotarciu do rynków zbytu produktów.


Aktualnie działalność Stowarzyszenia koncentruje się w powiecie żywieckim. Członkowie Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO prowadzą tradycyjne, rodzinne, gospodarstwa rolne, ekologiczne, które w 2005 roku uzyskały certyfikaty Jednostki AGRO BIO TEST. Kilka gospodarstw przystąpiło do Programu Rolno-Środowiskowego. Do stowarzyszenia należą również rolnicy, którzy nie starają się o certyfikaty, ale prowadzą gospodarstwa zgodnie z przyjętą przez członków Stowarzyszenia BEST PROEKO Polityką Środowiskową Czystszej Produkcji.

Stowarzyszenie BEST PROEKO prowadzi na zebraniach otwartych i przy okazji udziału w imprezach środowiskowych warsztaty edukacji eko- obywatelskiej i ekologicznej na temat zagrożeń dla środowiska min ze strony złej gospodarki odpadami i spalania śmieci, szczególnie plastików w paleniskach kuchennych i CO. W ramach warsztatów promujemy tradycyjne metody uprawy ziemi bez chemii, segregację i recykling odpadów, a we współpracy z Organizacją Odzysku REBA S.A. zbieramy zużyte baterie. Cieszy nas bardzo, że przyjęły się w środowisku organizowane od 2005 roku z naszej inicjatywy w sierpniu DNI RODZINY. Dzięki zaangażowaniu Zarządu BEST PROEKO, GOK i Kół Gospodyń Wiejskich festyny co roku cieszą się większym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości przybywających na wakacje do naszych ośrodków i gospodarstw agroturystycznych. Jest to sprawdzony sposób reklamy usług agroturystycznych, zbywania produktów regionalnych, poznawania ludzi, pozyskiwania klientów, nawiązywania współpracy, a przede wszystkim promocji postaw proekologicznych oraz budowania więzi i dialogu społecznego w atmosferze wydarzeń kulturalnych, przy zabawie i muzyce. Corocznie uczestniczymy w Redyku, uroczystych obrzędach związanych z wypędzaniem owiec na hale oraz innych imprezach regionalnych. W 2008 roku, latem na wszystkich imprezach promowaliśmy nasze gospodarstwa w kierunku budowania relacji ROLNIK – KONSUMENT.

16 sierpnia 2008 roku przy siedzibie Stowarzyszenia otwarliśmy „MAŁY KIERMASZ BEST PROEKO”, który cieszy się zainteresowaniem ze strony turystów, o czym świadczą wpisy do Kroniki Kiermaszu. Zapraszamy do współpracy i udostępniamy nasz kiermasz rolnikom również tym nie zrzeszonym oraz Kółom Gospodyń Wiejskich. Nasi członkowie chętnie współpracują z doradcami i uczestniczą w szkoleniach Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. Bardzo liczymy na AR i MR w kwestii obrony interesów naszych rodzinnych gospodarstw rolnych, budowania mostów pomiędzy mieszkańcami wsi i miast oraz stworzenia strategii rozwoju polskiej wsi, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego z poszanowaniem zasobów przyrodniczych.

Rolnicy, chcąc utrzymać swoje gospodarstwa rodzinne maja wiele przeszkód do pokonania i wiele zadań do wykonania. Przede wszystkim, muszą się wzajemnie wspierać. Dlatego apelujemy do rolników, aby się organizowali np. w grupy producenckie, a do elit społeczno-politycznych, samorządów, aby im w tym pomagały.
W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi oraz Koalicją dla Polski Wolnej od GMO, współpracujemy także z organizacjami zaangażowanymi w tworzenie Konwencji Karpackiej w ramach akcji „ZIELONE KARPATY”